PGB

Wie krijgt een PGB

 

U kunt een PGB krijgen als u thuis door ziekte, handicap of ouderdom zorg of hulp in de huishouding nodig heeft. Het bedrag dat u krijgt is uw budget. Hiermee koopt u uw zorg in.

U kiest zelf door wie u verzorgd wordt. Dit wordt een zorgverlener genoemd. Met uw zorgverlener maakt u afspraken over het werk, de tijden dat u zorg krijgt en het bedrag dat u daarvoor betaalt.

 

Hoe vraagt u een PGB aan?

 

Voor sommige zorg of ondersteuning kunt u een PGB krijgen. U moet wel aan de voorwaarden voldoen. Er zijn 4 soorten PGB’s:

 • het jeugdhulp-budget, voor kinderen tot 18 jaar
 • het Wmo-budget, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding
 • het Wlz-budget voor langdurige zorg thuis (Wlz-zorg)
 • het Zvw-budget voor verzorging en verpleging aan huis
 

Zorg of ondersteuning aanvragen

 

Eerst moet duidelijk zijn welke zorg u of uw kind nodig heeft. Is dit nog niet vastgesteld? Vraag dan een indicatie of een verwijzing voor de zorg. 

 

U vraagt een indicatie of verwijzing aan bij:

 

 • uw gemeente voor jeugdhulp of Wmo-ondersteuning
 • een thuiszorginstelling of uw zorgverzekeraar voor verpleging en verzorging thuis
 • het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) voor Wlz-zorg

 

Weet u niet zeker waar u moet zijn? Kijk dan op Regelhulp.nl voor meer informatie. U vindt hier ook meer uitleg over jeugdhulp, Wmo-ondersteuning, verpleging en verzorging en Wlz-zorg.

 
 

De PGB-aanvraag in 5 stappen

 

De aanvraag van een PGB is een aparte stap in het aanvraagproces. Soms kunt u een PGB tegelijk met de indicatie aanvragen. Het kan ook later. Bijvoorbeeld als u al zorg in natura krijgt en u wilt overstappen naar een PGB.

 

1.   Vraag een PGB aan

 

De aanvraagprocedure verschilt per soort PGB:

 

A. Wmo-budget of jeugdhulp-budget

 

Tijdens de aanvraagprocedure voor Wmo-ondersteuning of jeugdhulp moet de gemeente u laten weten dat u een PGB kunt aanvragen en hoe u dat doet. Heeft u al Wmo-ondersteuning of jeugdhulp in natura en wilt u dat omzetten in een PGB? Neem dan contact op met uw gemeente.

 

B. Wlz-budget

 

Op het formulier waarmee u een indicatie vraagt voor Wlz-zorg kunt u direct aangeven dat u een PGB wilt. Het CIZ beoordeelt alleen welke zorg u nodig heeft. Maar niet in welke vorm u die zorg kunt krijgen. Dat doet het zorgkantoor. We zetten de stappen voor u op een rij:

 • u vraagt een Wlz-indicatie aan bij het CIZ. Daarbij geeft u aan dat u de zorg in de vorm van een PGB wilt.
 • het CIZ bepaalt of u een indicatie krijgt voor Wlz-zorg.
 • krijgt u een indicatie? Dan stuurt het CIZ die indicatie naar het zorgkantoor in uw regio. 
 • daarbij vermeldt het CIZ dat u een voorkeur heeft voor een PGB.
 • het zorgkantoor bespreekt met u hoe de Wlz-zorg ingevuld wordt.

 

Kiest u voor een PGB? Dan beoordeelt het zorgkantoor of dat in uw situatie mogelijk is.

 

Heeft u al Wlz-zorg in natura en wilt u dat omzetten in een PGB? Dan kunt u direct contact opnemen met uw zorgkantoor. Het zorgkantoor legt u uit hoe u een PGB kunt aanvragen als u al Wlz-zorg heeft. 

 

C. Zvw-budget

 

Heeft u een verwijzing voor verpleging of verzorging van de wijkverpleegkundige? Dan kunt u een Zvw-PGB aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Op de website van uw zorgverzekeraar staat uitgelegd hoe u dat doet. Uw zorgverzekeraar beoordeelt of u in aanmerking komt voor een PGB.

 

2. De juiste informatie aanleveren

 

De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar heeft informatie van u nodig om uw PGB-aanvraag te beoordelen. Bijvoorbeeld een budgetplan. Dit verschilt per organisatie. De organisatie zal u laten weten welke informatie nodig is, en hoe u die informatie kunt aanleveren.

 

3.  Beoordeling van uw aanvraag

 

De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor een PGB. Die voorwaarden verschillen per soort PGB. U vindt hierover meer informatie op Regelhulp.nl.

 

Wie beoordeelt uw aanvraag?

 • Wmo-budget of jeugdhulp-budget: uw gemeente
 • Wlz-budget: uw zorgkantoor
 • Zvw-budget: uw zorgverzekeraar

 

4.  Toekenning

 

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan stuurt de gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar u een toekenningsbeschikking of een toekenningsbericht. Hierin staat vermeld dat u een PGB krijgt en hoe hoog uw budget is.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan krijgt u een afwijzing van de gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar.

 

 

5.  Afspraken maken met uw zorgverlener

 

U kunt nu afspraken maken met 1 of meer zorgverleners. De afspraken legt u vast in een zorgovereenkomst. 

Het is belangrijk dat u de juiste afspraken maakt. Anders krijgt u later misschien problemen, bijvoorbeeld met de Belastingdienst. Welke afspraken u moet maken, hangt af van wie uw zorgverlener is. Zie voor meer informatie: 'Van wie krijgt u zorg?'

 

 

Mijn PGB-aanvraag is afgewezen

 

Is uw aanvraag voor een PGB afgewezen? Dan kunt u de zorg die in uw indicatie of verwijzing staat ‘in natura’ krijgen. Uw indicatie of verwijzing blijft gewoon geldig. Uw gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor regelt de zorg dan voor u.

 

Van wie krijgt u zorg?

 

Met een PGB kiest u zelf uw zorgverlener. Dat kan een vertrouwd persoon zijn, zoals een familielid of buurvrouw. Maar ook een beroepskracht, bijvoorbeeld iemand van een zorginstelling, een freelancer of iemand anders.

 

Kies de juiste zorgovereenkomst

 

U sluit met elke zorgverlener een zorgovereenkomst af. In de zorgovereenkomst legt u de afspraken vast die u maakt met uw zorgverlener. Zoals de tijden waarop u zorg krijgt en wat u daarvoor betaalt.

Er zijn verschillende modelzorgovereenkomsten, het gebruik van deze modelzorgovereenkomsten is verplicht.

 

Verschillende zorgovereenkomsten

 

Hieronder vindt u de vier verschillende zorgovereenkomsten:

 

> Zorginstelling

Is uw zorgverlener in dienst van een instelling, zoals een thuiszorginstelling, uitzendbureau of bemiddelingsbureau? Dan sluit u een zorgovereenkomst met deze instelling af.

Lees meer over de zorgovereenkomst met zorginstelling.

 

> Partner of familielid

Wilt u zorg van een partner of familielid? Dan sluit u een zorgovereenkomst af met hem of haar. Gebruik deze zorgovereenkomst alleen voor uw partner en familieleden in de eerste of tweede graad:

- vader of moeder   - broer of zus    - opa of oma    - kind of kleinkind  óf de partner van een van deze familieleden. 

Lees meer over de zorgovereenkomst met een partner of familielid.

 

> Zorgverlener in opdracht

Uw zorgverlener is niet in dienst van een instelling en werkt vaak voor meer opdrachtgevers. U bent vaak een van de opdrachtgevers. Uw zorgverlener is een freelancer, zelfstandig ondernemer of een ZZP-er. Ook kan het zijn dat er sprake is van een enkele opdracht. Uw zorgverlener betaalt zelf belasting en premies aan de Belastingdienst. 

Lees meer over de zorgovereenkomst van opdracht.

 

> Zorgverlener in dienst

U neemt de zorgverlener in dienst. U wordt dan werkgever van uw zorgverlener.

Lees meer over de zorgovereenkomst - arbeidsovereenkomst.

 

 

 

Meer informatie vind u op: https://www.svb.nl/int/nl/pgb/sitemap.jsp