Privacybeleid

Privacybeleid JTB-Care

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van JTB-Care. U dient zich ervan bewust te zijn dat JTB-Care niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

 

JTB-Care respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

 

Gebruik van onze diensten

 

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van JTB-Care of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Communicatie

 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van JTB-Care of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Cookies

 

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

 

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van JTB-Care of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

 Cookies uitzetten

 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Doeleinden

 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden

 

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Veranderingen

 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

 

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

JTB-Care verwerkt persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om diensten en/of producten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u te communiceren. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door JTB-Care. Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld aan derden Tenzij u hier zelf toestemming voor geeft. Gegevens die JTB-Care van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door JTB-Care in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Sector en beroep
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres (werk of privé)
 • Bankgegevens
 • BSN-nummer
 • Zorgverzekeringsnummer
 • Zorgverzekering
 • KvK- nummer
 • BTW- nummer

 

Verwerkt JTB-Care ook bijzondere persoonsgegevens?

 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. JTB-Care verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over uw gezondheid, uw strafrechtelijk verleden of uw Burgerservicenummer als dat vereist om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Dit kan alleen met uw toestemming en alleen als het noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

 

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met JTB-Care, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden en u te informeren over Zorg- en dienstverlenende gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt over een van de diensten van JTB-Care, verwerken wij gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

 

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staat tot het soort dienstverlening vanuit JTB-Care. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van JTB-Care. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven door een E-mail te sturen. Zie onderstaande contactgegevens..

 

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald.

 

Doeleinden

 

JTB-Care verwerkt uw persoonsgegevens, waarbij als doel geldt; de uitvoering van de overeenkomst. Die uitvoering bestaat uit een aantal acties en werkzaamheden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • de uitvoering of toepassing van wet en regelgeving.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is JTB-Care gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt JTB-Care zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring

 

Hoe lang we gegevens bewaren

 

 • JTB-Care zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van financiële gegevens, verzamelde bijzondere persoonsgegevens. Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan wel als de ‘transactie’ niet tot stand is gekomen, worden uw gegevens in beginsel verwijderd en/of vernietigd.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

 

 • JTB-Care heeft toegang tot uw niet bijzondere persoonsgegevens. Dit om te zorgen dat we u maximaal van dienst kunnen zijn als u gebruik wenst te maken van één van onze diensten. JTB-Care verstrekt uw gegevens slechts aan derden die noodzakelijk zijn betrokken bij bovenstaande activiteiten en/of werkzaamheden of indien een wet of gerechtelijk bevel dat mogelijk maakt of vereist. Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden, verstrekking aan derden geschiedt enkel, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, omdat u bijvoorbeeld via ons een boekhoudprogramma toegezonden krijgt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ambtelijk bevel.

 • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals de serviceorganisatie van ons systeem of onze website, waardoor we u een ‘mijn’-omgeving kunnen aanbieden, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tot op heden is dit niet van toepassing. Wij werken niet met een “mijn”- omgeving In alle overige gevallen vraagt JTB-Care op voorhand eerst uw toestemming voordat uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. JTB-Care blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 • Wij besteden niets uit aan derden, wij verwerken alles zelf, wij maken zelf onze facturen. Deze handelingen wordt door 1 en dezelfde persoon gedaan.

 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

 

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heeft u vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Verder is het zo dat uw persoonsgegevens alleen kunnen worden geraadpleegd door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Wij maken echter nooit gebruik van een nieuwsbrief. De communicatie, werkzaamheden, opdrachten, dienstverlening ect. wordt tijdens het zogenaamde keukentafelgesprek met u besproken. Dit doen we bewust! Persoonlijk contact staat bij ons hoog in het vaandel. Mochten er werkzaamheden/dienstverlening of andere situaties voordoen die positief betrekking hebben op uw kwaliteit van leven, dan nemen we persoonlijk contact met u op en bespreken we of u hier gebruik van wilt maken.

  

Beveiliging 

 

JTB-Care hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. JTB-Care heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij JTB-Care toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval JTB-Care gebruik maakt van de diensten van derden, zal JTB-Care in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op metJTB-Care. Zie onderstaande contactgegevens.

 

Opt-out

 

Om het gebruik van JTB-Care zo makkelijk mogelijk te maken, kan JTB-Care je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van uw inschrijving of een bevestiging van uw aanmelding voor een dienstverlening of een activiteit (uitstapjes, etc.) door JTB-Care georganiseerd, dan wel een betalingsbevestiging voor opname in uw eigen administratie. Deze serviceberichten bevatten enkel de door u aan JTB-Care verstrekte persoonsgegevens, zoals deze ook ten allen tijde zijn in te zien via het dossier die JTB-Care van u heeft. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. JTB-Care beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.

 

Voor overige berichten, zoals onze nieuwsbrief is het mogelijk je door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp of van de betreffende organisatie. Indien u geen prijs stelt op informatie over

 

JTB-Care of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, anders dan het doel waarvoor de persoonsgegevens in eerste instantie door JTB-Care zijn opgevraagd bij uw aanmelding voor een dienstverlening, kunt u dit aan ons doorgeven. Zie onderstaande contactgegevens. 

 

Wijzigingen privacy beleid

 

JTB-Care behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleegt u daarom periodiek onze website.

 

Uw privacy rechten

 

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal JTB-Care dat verzoek in beginsel als ‘klacht’ aanmerken. De behandeling van een klacht verloopt volgens de interne klachtenprocedure. Uw verzoek kunt u schriftelijk indienen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen twee weken na ontvangst van uw klacht een schriftelijke reactie van ons.

 

Responsible Disclosure

 

Bij JTB-Care vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

 

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

 

Wij vragen u:

 

 • Uw bevindingen na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven.
 • Uw bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

 

Vermijd in elk geval:

 

 • Het plaatsen van malware of backdoor,
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem. Een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem.
 • Veranderingen aan te brengen in het systeem
 • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen
 • Het gebruik van het zogeheten 'bruteforcen' om toegang tot systemen te verkrijgen
 • Het gebruik van denial-of-serviceaanvallen of social engineering

 

Wat wij beloven:

 

 • Wij reageren binnen 5 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.
 • Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

 

Vragen en feedback

 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen:

 

JTB-Care
Dorpshuisstraat 15
9331 AX Norg
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 24 mei 2018.