Zorg

Ouderen die niet alleen kunnen zijn en behoefte hebben aan zorg kunnen (eventueel zelfs 24 uur per etmaal) gebruik maken van onze diensten. Hierdoor kunt u zo lang mogelijk in uw eigen huis blijven wonen. Opname in een verzorgings- of verpleeghuis kan op deze manier worden voorkomen. Bij ons kunt u rekenen op persoonlijke en deskundige zorg.

 

Onze zorg passen we aan op uw persoonlijke situatie. De zorg kan ook ingezet worden om de mensen uit uw omgeving die voor u zorgen (tijdelijk) te ontzien. Dit kunt u eenmalig doen, structureel voor een paar uurtjes per week tot wel 24 uur per dag. Uw zorgverlener heeft jarenlang ervaring, een opleiding in de zorg en kan zich als zorgprofessional onderscheiden in de zorgmarkt door middel van het kwaliteitskeurmerk. Hiermee voldoen wij aan de geldende beroeps- en ondernemerseisen. Hierdoor bent u er zeker van dat wij kwalitatief goede zorg verlenen.

 

JTB-Care is er voor iedereen die gedurende korte of langere tijd niet in staat is om zelfstandig voor zichzelf, het gezin of het huishouden te zorgen. Wij zijn er voor jong en oud. Dit kan ook zijn als u bijvoorbeeld uit het ziekenhuis bent ontslagen, maar dat het nog niet verstandig is dat u s'nachts alleen bent. Wij zijn er ook voor mensen die geen indicatie hebben, maar die graag thuis willen blijven wonen. Wij kunnen u dan extra ondersteuning bieden.

 

JTB-Care wil haar cliënten goede zorg bieden in hun eigen vertrouwde omgeving. Cliënten voelen zich dan veilig en geborgen. Daarbij wil JTB-Care in haar rol als zorgverlener zorgen voor een veilige en vertrouwde werkplek. Om deze reden dienen zorgverleners een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. Wij zijn bevoegd en bekwaam in onze werkzaamheden.